[Truyện cười 18+] Vợ em cũng ngủ rồi

- Alô anh à, em nhớ anh quá.
- Ukm, anh cũng nhớ em lắm.
- Vợ anh đã ngủ chưa?
- Vợ anh ngủ rồi, mình ra ngoài gặp nhau đi em.
- Ok anh, vợ em cũng ngủ rồi.
No comments :
Tags: , , , , ,
Tìm kiếm: [Truyện cười 18+] Vợ em cũng ngủ rồi

No comments :

Post a Comment