[Truyện cười 18+] Chuyện 3 con vi trùng

Truyen cuoi 18+ chuyen 3 con vi trung

3 con vi trùng nói chuyện với nhau. Vi trùng ráy tai nói:
- Thỉnh thoảng, có một cái que bông lại chui vào tai để lôi tao ra, nhưng tao trốn kỹ vào sâu bên trong nên nó không làm gì được.
Vi trùng sâu răng nói:
- Ngày hai lần có cái bàn chải muốn lấy tao ra, nhưng ta chui vào giữa kẽ răng nên nó cũng không làm gì được.
Vi trùng bệnh lậu nói:
- Ở chỗ tao cũng có một thằng trọc hay đến, nhưng nó chẳng biết nên vào hay nên ra. Rồi nó còn nôn oẹ đầy người tao!
Nghe thấy vậy, vi trùng sâu răng cũng phản ứng giận dữ:
- A, cái thằng này tao cũng quen nó!
No comments :
Tags: , , , , , , , ,
Tìm kiếm: [Truyện cười 18+] Chuyện 3 con vi trùng

No comments :

Post a Comment