[Đồ rê mí] Ngày đẹp tươi - Thu An & Hải Nam

[Đồ rê mí] Ngày đẹp tươi - Thu An & Hải Nam


[Đồ rê mí] Chung kết (phần 2)

[Đồ rê mí] Chung kết (phần 2)


[Đồ rê mí] Chung kết (phần 1)

[Đồ rê mí] Chung kết (phần 1)


[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 14/9/2014
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 14/9/2014


[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 7/9/2014
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 7/9/2014


[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 31/8/2014
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 31/8/2014


[Đồ rê mí] MV Quê hương Việt Nam (top 6)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Đồ rê mí] MV Quê hương Việt Nam (top 6)


[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 17/8/2014
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 17/8/2014


[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng ngày 10/8/2014
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng ngày 10/8/2014


[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 3/8/2014

[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 3/8/2014


[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 27/7/2014
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 27/7/2014


[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 20/7/2014
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Đồ rê mí] Chào mùa hè phát sóng 20/7/2014


[Đồ rê mí] Show diễn đầu tiên 2014
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Đồ rê mí] Chào mùa hè - show diễn đầu tiên 2014