[Giọng hát Việt nhí] Ngày đá đơm bông - Đoàn Minh Tài
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Ngày đá đơm bông - Đoàn Minh Tài


[Giọng hát Việt nhí] Nội tôi - Đoàn Minh Tài
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Nội tôi - Đoàn Minh Tài


[Giọng hát Việt nhí] Bạc liêu hoài cổ - Đoàn Minh Tài
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Bạc liêu hoài cổ - Đoàn Minh Tài


[Giọng hát Việt nhí] Còn thương rau đắng mọc sau hè - Đoàn Minh Tài

[Giọng hát Việt nhí] Còn thương rau đắng mọc sau hè - Đoàn Minh Tài