[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 5 - Phần mở đầu của các trưởng phòng

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 5 - Phần mở đầu của các trưởng phòng


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Chữa bệnh cho bá tước - Chí Tài & Trường Giang & Sỹ Luân

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Chữa bệnh cho bá tước - Chí Tài & Trường Giang & Sỹ Luân


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Trương Chi & Mị Nương - Trấn Thành & Trang Nhung

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Trương Chi & Mị Nương - Trấn Thành & Trang Nhung


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Cuộc hẹn hò - Việt Hương & Tiết Cương

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Cuộc hẹn hò - Việt Hương & Tiết Cương


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Phỏng vấn siêu nhân - Thanh Thủy & Đại Nghĩa & Ngọc Tưởng

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Phỏng vấn siêu nhân - Thanh Thủy & Đại Nghĩa & Ngọc Tưởng


[Ơn giời! Cậu đây rồi] Hội chẩn bệnh - Hoài Linh & Khách mời

[Ơn giời! Cậu đây rồi] Hội chẩn bệnh - Hoài Linh & Khách mời


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 5 phát sóng 8/11/2014 (full HD)

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 5 phát sóng 8/11/2014 (full HD)


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Con tàu định mệnh - Hoài Linh & khách mời

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Con tàu định mệnh - Hoài Linh & khách mời


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Đầu bếp - Việt Hương & Hoàng Phi

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Đầu bếp - Việt Hương & Hoàng Phi


[Ơn giời! Cậu đây rồi] Tập 4 - Osin - Tự Long & Công Lý & Miu Lê

[Ơn giời! Cậu đây rồi] Tập 4 - Osin - Tự Long & Công Lý & Miu Lê


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - The voice - Trấn Thành & Phan Anh

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - The voice - Trấn Thành & Phan Anh


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Thị Mầu - Chí Tài & Trường Giang & Thụy Mười

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Thị Mầu - Chí Tài & Trường Giang & Thụy Mười


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Đêm hội Halloween

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Đêm hội Halloween


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 phát sóng 1/11/2014 (full HD)

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 phát sóng 1/11/2014 (full HD)

Ơn giời! Cậu đây rồi! - Tập 3 (full HD)

Ơn giời! Cậu đây rồi! - Tập 3 (full HD)


Tên

Ơn giời! Cậu đây rồi! - Tập 2 (full HD)


Ơn giời cậu đây rồi! - Tập 1 (full HD)

Ơn giời! Cậu đây rồi! - Tập 1 (full HD)