[Phim sitcom] 14 ngày đấu trí (tập 5) - Bí mật của gati
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Phim sitcom] 14 ngày đấu trí (tập 5) - Bí mật của Gati


[Phim sitcom] 14 ngày đấu trí (tập 4)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Phim sitcom] 14 ngày đấu trí (tập 4) - Cuộc chiến không cân sức


[Phim sitcom] 14 ngày đấu trí (tập 3)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Phim sitcom] 14 ngày đấu trí (tập 3) - Trận đấu của Mọt Sách


[Phim sitcom] 14 ngày đấu trí (tập 2)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Phim sitcom] 14 ngày đấu trí (tập 2) - Hot girl đụng độ


[Phim sitcom] 14 ngày đấu trí (tập 1)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Phim sitcom] 14 ngày đấu trí (tập 1) - Cuộc chiến bắt đầu