[Bữa trưa vui vẻ] Mai Quốc Việt phát sóng 22/9/2014

[Bữa trưa vui vẻ] Mai Quốc Việt phát sóng 22/9/2014