[Dưa leo] Vlog 15 - Công Phượng & Kenny Sang & hang Sơn Đòong

[Dưa leo] Vlog 15 - Công Phượng & Kenny Sang & hang Sơn Đòong


Cú phạt đền của Công Phượng theo kiểu Panenka
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

Cú phạt đền của Công Phượng theo kiểu Panenka


Bàn thắng của Công Phượng - U19 Việt Nam vs U19 Australia
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

Bàn thắng của Công Phượng - U19 Việt Nam vs U19 Australia