[Giọng hát Việt nhí] Cha - Hồng Nhung & Đức Anh & Như Ý
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Cha - Hồng Nhung & Đức Anh & Như Ý