[Vietnam's got talent] Tập 8 phát sóng 16/11/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 8 phát sóng 16/11/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 7 phát sóng 9/11/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 7 phát sóng 9/11/2014 (full HD)


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 5 phát sóng 8/11/2014 (full HD)

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 5 phát sóng 8/11/2014 (full HD)

[5S Online] Tập 278 - Ổ kiến lửa (full HD)

[5S Online] Tập 278 - Ổ kiến lửa (full HD)


[Vietnam's got talent] Tập 6 phát sóng 2/11/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 6 phát sóng 2/11/2014 (full HD)


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Con tàu định mệnh - Hoài Linh & khách mời

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Con tàu định mệnh - Hoài Linh & khách mời


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Đầu bếp - Việt Hương & Hoàng Phi

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Đầu bếp - Việt Hương & Hoàng Phi


[Ơn giời! Cậu đây rồi] Tập 4 - Osin - Tự Long & Công Lý & Miu Lê

[Ơn giời! Cậu đây rồi] Tập 4 - Osin - Tự Long & Công Lý & Miu Lê


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - The voice - Trấn Thành & Phan Anh

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - The voice - Trấn Thành & Phan Anh


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Thị Mầu - Chí Tài & Trường Giang & Thụy Mười

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Thị Mầu - Chí Tài & Trường Giang & Thụy Mười


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 phát sóng 1/11/2014 (full HD)

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 phát sóng 1/11/2014 (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 15 phát sóng 25/10/2014 (full HD)

[Vua đầu bếp] Tập 15 phát sóng 25/10/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 5 phát sóng 26/10/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 5 phát sóng 26/10/2014 (full HD)

Ơn giời! Cậu đây rồi! - Tập 3 (full HD)

Ơn giời! Cậu đây rồi! - Tập 3 (full HD)


[Vietnam's got talent] Tập 4 phát sóng 19/10/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 4 phát sóng 19/10/2014 (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 14 phát sóng 18/10/2014 (full HD)

[Vua đầu bếp] Tập 14 phát sóng 18/10/2014 (full HD)


Tên

Ơn giời! Cậu đây rồi! - Tập 2 (full HD)


[Vietnam's got talent] Tập 3 phát sóng 12/10/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 3 phát sóng 12/10/2014 (full HD)


Ơn giời cậu đây rồi! - Tập 1 (full HD)

Ơn giời! Cậu đây rồi! - Tập 1 (full HD)


[Vietnam's got talent] Tập 2 phát sóng 5/10/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 2 phát sóng 5/10/2014 (full HD)