[Giọng hát Việt nhí] Sóc sơ bai Sóc Trăng - Thiện Nhân

[Giọng hát Việt nhí] Sóc sơ bai Sóc Trăng - Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Hoa vàng mấy độ & the phantom of the opera - Huyền Trân & Hoàng Anh

[Giọng hát Việt nhí] Hoa vàng mấy độ & the phantom of the opera - Huyền Trân & Hoàng Anh


[Giọng hát Việt nhí] The greatest love of all - Mai Chí Công

[Giọng hát Việt nhí] The greatest love of all - Mai Chí Công


[Giọng hát Việt nhí] Ôi quê tôi - Nguyễn Hoàng Anh

[Giọng hát Việt nhí] Ôi quê tôi - Nguyễn Hoàng Anh


[Giọng hát Việt nhí] Cát bụi - Lê Thanh Huyền Trân

[Giọng hát Việt nhí] Cát bụi - Lê Thanh Huyền Trân


[Giọng hát Việt nhí] Em đi trên cỏ non - Thiên Nhâm

[Giọng hát Việt nhí] Em đi trên cỏ non - Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Giấc mơ của tôi & Gợi nhớ quê hương - Linh Nhi & Thiên Nhâm

[Giọng hát Việt nhí] Giấc mơ của tôi & Gợi nhớ quê hương - Linh Nhi & Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Thương nhau lý tơ hồng - Mai Chí Công & Thiện Nhân

[Giọng hát Việt nhí] Thương nhau lý tơ hồng - Mai Chí Công & Nguyễn Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Lời ru cho con - Trần Linh Nhi

[Giọng hát Việt nhí] Lời ru cho con - Trần Linh Nhi


[Giọng hát Việt nhí] Cha và con trai - Mai Chí Công
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Cha và con trai - Mai Chí Công


[Giọng hát Việt nhí] Ngày đá đơm bông - Đoàn Minh Tài
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Ngày đá đơm bông - Đoàn Minh Tài


[Giọng hát Việt nhí] Liên khúc khách mời
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Liên khúc khách mời


[Giọng hát Việt nhí] Xa khơi - Hoàng Kim Quỳnh Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Xa khơi - Hoàng Kim Quỳnh Anh


[Giọng hát Việt nhí] Mẹ yêu - Thiện Nhân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Mẹ yêu - Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Sa mưa giông - Thiên Nhâm
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Sa mưa giông - Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] LK hoa xuân ca & ngẫu nhiên - Huyền Trân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] LK hoa xuân ca & ngẫu nhiên - Huyền Trân


[Giọng hát Việt nhí] Cảm ơn mùa thu - Trần Linh Nhi
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Cảm ơn mùa thu - Trần Linh Nhi


[GIọng hát Việt nhí] Honey pie & Come together - Hoàng Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[GIọng hát Việt nhí] Honey pie & Come together - Hoàng Anh


[Giọng hát Việt nhí] Tôi đang mơ - Đoàn Thế Lân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Tôi đang mơ - Đoàn Thế Lân


[Giọng hát Việt nhí] Đóng nhanh lúa tốt - Cao Lê Hà Trang
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Đóng nhanh lúa tốt - Cao Lê Hà Trang