[Vietnam's got talent] Cõng mẹ đi chơi - Hà Chương

[Vietnam's got talent] Cõng mẹ đi chơi - Hà Chương