[Giọng hát Việt nhí] Hoa vàng mấy độ & the phantom of the opera - Huyền Trân & Hoàng Anh

[Giọng hát Việt nhí] Hoa vàng mấy độ & the phantom of the opera - Huyền Trân & Hoàng Anh


[Giọng hát Việt nhí] Cát bụi - Lê Thanh Huyền Trân

[Giọng hát Việt nhí] Cát bụi - Lê Thanh Huyền Trân


[Giọng hát Việt nhí] LK hoa xuân ca & ngẫu nhiên - Huyền Trân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] LK hoa xuân ca & ngẫu nhiên - Huyền Trân


[Giọng hát Việt nhí] Để gió cuốn đi - Lê Thanh Huyền Trân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Để gió cuốn đi - Lê Thanh Huyền Trân


[Giọng hát Việt nhí] Còn tuổi nào cho em - Lê Thanh Huyền Trân

[Giọng hát Việt nhí] Còn tuổi nào cho em - Lê Thanh Huyền Trân