[Giọng hát Việt nhí] Tình mẹ - Nguyễn Thị Phương Thanh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Tình mẹ - Nguyễn Thị Phương Thanh


[Giọng hát Việt nhí] Nơi ấy con tìm về - Nguyễn Thị Phương Thanh

[Giọng hát Việt nhí] Nơi ấy con tìm về - Nguyễn Thị Phương Thanh