[Giọng hát Việt nhí] Cha - Hồng Nhung & Đức Anh & Như Ý
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Cha - Hồng Nhung & Đức Anh & Như Ý


[Bước nhảy hoàn vũ nhí] Dance Sport - Như Ý & Văn Đạt
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Bước nhảy hoàn vũ nhí] Dance Sport - Như Ý & Văn Đạt