[Nhân tố bí ẩn] Opening liveshow 6 - Dance with me
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Nhân tố bí ẩn] Opening liveshow 6 - Dance with me


[Nhân tố bí ẩn] Đôi mắt người xưa & đừng nói xa nhau - Quang Đại
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Nhân tố bí ẩn] Đôi mắt người xưa & đừng nói xa nhau - Quang Đại


[Nhân tố bí ẩn] Quê hương ba miền - Quang Đại
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Nhân tố bí ẩn] Quê hương ba miền - Quang Đại


[Nhân tố bí ẩn] Về quê ngoại - Quang Đại
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Nhân tố bí ẩn] Về quê ngoại - Quang Đại


[Nhân tố bí ẩn] Tình như mây khói - Quang Đại
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Nhân tố bí ẩn] Tình như mây khói - Quang Đại


[Nhân tố bí ẩn] Mười năm tình cũ - Quang Đại

[Nhân tố bí ẩn] Mười năm tình cũ - Quang Đại


[Nhân tố bí ẩn] Lòng mẹ 2 - Quang Đại

[Nhân tố bí ẩn] Lòng mẹ 2 - Quang Đại