[Cười là thua] Tập 7 phát sóng 19/11/2014 - Thúy Nga & Mai Sơn vs Thu Trang & Hà Linh

[Cười là thua] Tập 7 phát sóng 19/11/2014 - Thúy Nga & Mai Sơn vs Thu Trang & Hà Linh

[Vietnam's got talent] Tập 7 phát sóng 9/11/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 7 phát sóng 9/11/2014 (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 7 - Vòng loại top 10 phát sóng 30/8/2014 (full HD)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Vua đầu bếp] Tập 7 - Vòng loại top 10 phát sóng 30/8/2014 (full HD)