[Cười là thua] Đối mặt - Thúy Nga ngã bổ nhào

[Cười là thua] Đối mặt - Thúy Nga ngã bổ nhào


[Cười là thua] Tập 7 phát sóng 19/11/2014 - Thúy Nga & Mai Sơn vs Thu Trang & Hà Linh

[Cười là thua] Tập 7 phát sóng 19/11/2014 - Thúy Nga & Mai Sơn vs Thu Trang & Hà Linh


[Cười là thua] Tập 5 phát sóng 5/11/2014 - Thúy Nga vs Hoàng Phi & Thu Trang vs Anh Đức

[Cười là thua] Tập 5 phát sóng 5/11/2014 - Thúy Nga vs Hoàng Phi & Thu Trang vs Anh Đức

[Cười là thua] Tập 5 - Lồng tiếng phim

[Cười là thua] Tập 5 - Lồng tiếng phim