[Giọng hát Việt nhí] Hoa vàng mấy độ & the phantom of the opera - Huyền Trân & Hoàng Anh

[Giọng hát Việt nhí] Hoa vàng mấy độ & the phantom of the opera - Huyền Trân & Hoàng Anh


[Giọng hát Việt nhí] Em đi trên cỏ non - Thiên Nhâm

[Giọng hát Việt nhí] Em đi trên cỏ non - Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Giấc mơ của tôi & Gợi nhớ quê hương - Linh Nhi & Thiên Nhâm

[Giọng hát Việt nhí] Giấc mơ của tôi & Gợi nhớ quê hương - Linh Nhi & Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Thương nhau lý tơ hồng - Mai Chí Công & Thiện Nhân

[Giọng hát Việt nhí] Thương nhau lý tơ hồng - Mai Chí Công & Nguyễn Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Lời ru cho con - Trần Linh Nhi

[Giọng hát Việt nhí] Lời ru cho con - Trần Linh Nhi


[Giọng hát Việt nhí] Mẹ yêu - Thiện Nhân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Mẹ yêu - Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Cảm ơn mùa thu - Trần Linh Nhi
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Cảm ơn mùa thu - Trần Linh Nhi


[GIọng hát Việt nhí] Honey pie & Come together - Hoàng Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[GIọng hát Việt nhí] Honey pie & Come together - Hoàng Anh


[Giọng hát Việt nhí] Tôi đang mơ - Đoàn Thế Lân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Tôi đang mơ - Đoàn Thế Lân


[Giọng hát Việt nhí] Đóng nhanh lúa tốt - Cao Lê Hà Trang
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Đóng nhanh lúa tốt - Cao Lê Hà Trang


[Giọng hát Việt nhí] Bác làm vườn và con chim sâu - Hoàng Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Bác làm vườn và con chim sâu - Hoàng Anh


[Giọng hát Việt nhí] What makes you beautiful - Mai Chí Công
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] What makes you beautiful - Mai Chí Công


[Giọng hát Việt nhí] Nội tôi - Đoàn Minh Tài
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Nội tôi - Đoàn Minh Tài


[Giọng hát Việt nhí] Đôi chân thiên thần - Đoàn Thế Lân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Đôi chân thiên thần - Đoàn Thế Lân


[Giọng hát Việt nhí] Cô gái vót chông - Hoàng Kim Quỳnh Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Cô gái vót chông - Hoàng Kim Quỳnh Anh


[Giọng hát Việt nhí] Lời con hứa - Hồ Võ Thanh Thảo
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Lời con hứa - Hồ Võ Thanh Thảo


[Giọng hát Việt nhí] Tự nguyện - Trần Linh Nhi
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Tự nguyện - Trần Linh Nhi


[Giọng hát Việt nhí] Ru lại câu hò - Thiên Nhâm
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Ru lại câu hò - Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Đất nước lời ru - Nguyễn Thiện Nhân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Đất nước lời ru - Nguyễn Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Để gió cuốn đi - Lê Thanh Huyền Trân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Để gió cuốn đi - Lê Thanh Huyền Trân