[Giọng hát Việt nhí] Sóc sơ bai Sóc Trăng - Thiện Nhân

[Giọng hát Việt nhí] Sóc sơ bai Sóc Trăng - Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] The greatest love of all - Mai Chí Công

[Giọng hát Việt nhí] The greatest love of all - Mai Chí Công


[Giọng hát Việt nhí] Ôi quê tôi - Nguyễn Hoàng Anh

[Giọng hát Việt nhí] Ôi quê tôi - Nguyễn Hoàng Anh


[Giọng hát Việt nhí] Cát bụi - Lê Thanh Huyền Trân

[Giọng hát Việt nhí] Cát bụi - Lê Thanh Huyền Trân


[Giọng hát Việt nhí] Cha và con trai - Mai Chí Công
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Cha và con trai - Mai Chí Công


[Giọng hát Việt nhí] Ngày đá đơm bông - Đoàn Minh Tài
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Ngày đá đơm bông - Đoàn Minh Tài


[Giọng hát Việt nhí] Xa khơi - Hoàng Kim Quỳnh Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Xa khơi - Hoàng Kim Quỳnh Anh


[Giọng hát Việt nhí] Sa mưa giông - Thiên Nhâm
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Sa mưa giông - Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] LK hoa xuân ca & ngẫu nhiên - Huyền Trân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] LK hoa xuân ca & ngẫu nhiên - Huyền Trân