[Giọng hát Việt nhí] Mừng tuổi mẹ - Huỳnh Thị Ngọc Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Mừng tuổi mẹ - Huỳnh Thị Ngọc Anh


[Giọng hát Việt nhí] Độc huyền cầm - Cao Lê Hà Trang
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Độc huyền cầm - Cao Lê Hà Trang


[Giọng hát Việt nhí] Bay qua biển Đông - Trần Linh Nhi
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Bay qua biển Đông - Trần Linh Nhi


[Giọng hát Việt nhí] Mẹ tôi - Huỳnh Thị Ngọc Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Mẹ tôi - Huỳnh Thị Ngọc Anh


[Giọng hát Việt nhí] Tan biến - Đoàn Thế Lân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Tan biến - Đoàn Thế Lân


[Giọng hát Việt nhí] Can't take my eyes off you - Đào Gia Phúc
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Can't take my eyes off you - Đào Gia Phúc


[Giọng hát Việt nhí] Bài học đầu tiên - Đoan Trang
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Bài học đầu tiên - Đoan Trang


[Giọng hát Việt nhí] Tình mẹ - Nguyễn Thị Phương Thanh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Tình mẹ - Nguyễn Thị Phương Thanh


[Giọng hát Việt nhí] Jailhouse rock - Nguyễn Hoàng Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Jailhouse rock - Nguyễn Hoàng Anh


[Giọng hát Việt nhí] Uống trà - Nguyễn Ngọc Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Uống trà - Nguyễn Ngọc Anh


[Giọng hát Việt nhí] Who's loving you - Nguyễn Huỳnh Thiên Kim
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Who's loving you - Nguyễn Huỳnh Thiên Kim


[Giọng hát Việt nhí] Đi học - Lam Trường & Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Đi học - Lam Trường & Cẩm Ly & Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang


[Giọng hát Việt nhí] Một cõi đi về - Huyền Trân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Một cõi đi về - Huyền Trân


[Giọng hát Việt nhí] Quê hương tôi - Nguyễn Thiện Nhân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Quê hương tôi - Nguyễn Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Giọt sương và chiếc lá - Thiên Nhâm
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Giọt sương và chiếc lá - Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Khúc hát sông quê - Hoàng Kim Quỳnh Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Khúc hát sông quê - Hoàng Kim Quỳnh Anh


[Giọng hát Việt nhí] Dòng máu Lạc Hồng - Mai Chí Công
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Dòng máu Lạc Hồng - Mai Chí Công


[Giọng hát Việt nhí] Hurt - Hồ Võ Thanh Thảo
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Hurt - Hồ Võ Thanh Thảo


[Giọng hát Việt nhí] Bạc liêu hoài cổ - Đoàn Minh Tài
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Bạc liêu hoài cổ - Đoàn Minh Tài


[Giọng hát Việt nhí] Hò kéo pháo - Cao Hà Đức Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Hò kéo pháo - Cao Hà Đức Anh