[Giọng hát Việt nhí] Em đi trên cỏ non - Thiên Nhâm

[Giọng hát Việt nhí] Em đi trên cỏ non - Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Giấc mơ của tôi & Gợi nhớ quê hương - Linh Nhi & Thiên Nhâm

[Giọng hát Việt nhí] Giấc mơ của tôi & Gợi nhớ quê hương - Linh Nhi & Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Sa mưa giông - Thiên Nhâm
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Sa mưa giông - Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Ru lại câu hò - Thiên Nhâm
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Ru lại câu hò - Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Giọt sương và chiếc lá - Thiên Nhâm
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Giọt sương và chiếc lá - Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Thương ca Tiếng Việt - Quỳnh Trân & Yến Nhi & Thiên Nhâm
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Thương ca Tiếng Việt - Quỳnh Trân & Yến Nhi & Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Đêm gành hào nghe điệu hoài lang - Thiên Nhâm

[Giọng hát Việt nhí] Đêm gành hào nghe điệu hoài lang - Thiên Nhâm