[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Chữa bệnh cho bá tước - Chí Tài & Trường Giang & Sỹ Luân

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Chữa bệnh cho bá tước - Chí Tài & Trường Giang & Sỹ Luân


[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Thị Mầu - Chí Tài & Trường Giang & Thụy Mười

[Ơn giời! Cậu đây rồi!] Tập 4 - Thị Mầu - Chí Tài & Trường Giang & Thụy Mười


[Cười là thua] Tập 4 phát sóng 29/10/2014

[Cười là thua] Tập 4 phát sóng 29/10/2014


[Cười là thua] Tập 3 - Lồng tiếng phim lệ phí tình yêu

[Cười là thua] Tập 3 - Lồng tiếng phim lệ phí tình yêu


[Cười là thua] Tập 2 - Chọc hoài không cười

[Cười là thua] Tập 2 - Chọc hoài không cười


[Cười là thua] Đóng kịch cùng thanh niên nghiêm túc

[Cười là thua] Đóng kịch cùng thanh niên nghiêm túc


[Cười là thua] Tập 2 - Những câu hỏi không đỡ được

[Cười là thua] Tập 2 - Những câu hỏi không đỡ được


[Cười là thua] Tập 2 phát sóng 15/10/2014

[Cười là thua] Tập 2 phát sóng 15/10/2014


[Cười là thua] Tập 2 - Lồng tiếng phim cánh đồng bất tận

[Cười là thua] Tập 2 - Lồng tiếng phim cánh đồng bất tận


[Cười là thua] Tập 1 - Lồng tiếng phim Lửa phật

[Cười là thua] Tập 1 - Lồng tiếng phim Lửa phật & Cô dâu đại chiến


[Cười là thua] Tập 1 phát sóng 8/10/2014

[Cười là thua] Tập 1 phát sóng 8/10/2014