[Giọng hát Việt nhí] Giấc mơ của tôi & Gợi nhớ quê hương - Linh Nhi & Thiên Nhâm

[Giọng hát Việt nhí] Giấc mơ của tôi & Gợi nhớ quê hương - Linh Nhi & Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Lời ru cho con - Trần Linh Nhi

[Giọng hát Việt nhí] Lời ru cho con - Trần Linh Nhi


[Giọng hát Việt nhí] Cảm ơn mùa thu - Trần Linh Nhi
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Cảm ơn mùa thu - Trần Linh Nhi


[Giọng hát Việt nhí] Tự nguyện - Trần Linh Nhi
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Tự nguyện - Trần Linh Nhi


[Giọng hát Việt nhí] Bay qua biển Đông - Trần Linh Nhi
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Bay qua biển Đông - Trần Linh Nhi


[Giọng hát Việt nhí] Vì đâu - Trần Linh Nhi

[Giọng hát Việt nhí] Vì đâu - Trần Linh Nhi