[Giọng hát Việt nhí] Cha và con trai - Mai Chí Công
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Cha và con trai - Mai Chí Công


[Giọng hát Việt nhí] Ngày đá đơm bông - Đoàn Minh Tài
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Ngày đá đơm bông - Đoàn Minh Tài


[Giọng hát Việt nhí] Xa khơi - Hoàng Kim Quỳnh Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Xa khơi - Hoàng Kim Quỳnh Anh


[Giọng hát Việt nhí] Mẹ yêu - Thiện Nhân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Mẹ yêu - Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Sa mưa giông - Thiên Nhâm
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Sa mưa giông - Thiên Nhâm


[Giọng hát Việt nhí] Cảm ơn mùa thu - Trần Linh Nhi
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Cảm ơn mùa thu - Trần Linh Nhi


[GIọng hát Việt nhí] Honey pie & Come together - Hoàng Anh
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[GIọng hát Việt nhí] Honey pie & Come together - Hoàng Anh


[Giọng hát Việt nhí] Vòng liveshow 4 (phần 2)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Vòng liveshow 4 (phần 2)


[Giọng hát Việt nhí] Vòng liveshow 4 (Phần 1)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Vòng liveshow 4 (Phần 1)