[Vietnam's got talent] Mash up: Chú voi con ở bản Đôn - B.I.A Band

[Vietnam's got talent] Mash up: Chú voi con ở bản Đôn - B.I.A Band


[Vietnam's got talent] Sử dụng hơn 10 loại nhạc cụ - Trần Quốc Đăng

[Vietnam's got talent] Sử dụng hơn 10 loại nhạc cụ - Trần Quốc Đăng


[Vietnam's got talent] Hoài Linh bị đọc suy nghĩ - Trần Anh Đức

[Vietnam's got talent] Hoài Linh bị đọc suy nghĩ - Trần Anh Đức


[Vietnam's got talent] Tập 8 phát sóng 16/11/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 8 phát sóng 16/11/2014 (full HD)


[Vietnam's got talent] Sài Gòn cà phê sữa đá - Huy Tuấn nút vàng - Huỳnh Mai

[Vietnam's got talent] Sài Gòn cà phê sữa đá - Huy Tuấn nút vàng - Huỳnh Mai


[Vietnam's got talent] Chiếc khăn Piêu - Lý Vĩnh Hòa

[Vietnam's got talent] Chiếc khăn Piêu - Lý Vĩnh Hòa


[Vietnam's got talent] Ly cà phê Ban Mê - Nguyễn Trọng Hậu An

[Vietnam's got talent] Ly cà phê Ban Mê - Nguyễn Trọng Hậu An

[Vietnam's got talent] Tập 7 phát sóng 9/11/2014 (full HD)

[Vietnam's got talent] Tập 7 phát sóng 9/11/2014 (full HD)


[Vietnam's got talent] Cõng mẹ đi chơi - Hà Chương

[Vietnam's got talent] Cõng mẹ đi chơi - Hà Chương


[Vietnam's got talent] Hiphop - Trần Phúc Vinh & Lâm Duy Phương

[Vietnam's got talent] Hiphop - Trần Phúc Vinh & Lâm Duy Phương


[Vietnam's got talent] Montage dance và opera

[Vietnam's got talent] Montage dance và opera


[Vietnam's got talent] Hát và vẽ - Mẹ con Đặng Thị Thanh & Nhật Hảo

[Vietnam's got talent] Hát và vẽ - Mẹ con Đặng Thị Thanh & Nhật Hảo


[Vietnam's got talent] Trái tim bên lề - Anh chàng dân tộc Hồ Văn Thai

[Vietnam's got talent] Trái tim bên lề - Anh chàng dân tộc Hồ Văn Thai


[Vietnam's got talent] Ảo thuật hài kịch - Nguyễn Huỳnh Nhu

[Vietnam's got talent] Ảo thuật hài kịch - Nguyễn Huỳnh Nhu


[Vietnam's got talent] Huy Tuấn mất điện thoại - Nguyện Việt Duy

[Vietnam's got talent] Huy Tuấn mất điện thoại - Nguyện Việt Duy


[Vietnam's got talent] Cô gái nhạc viện - Uyên Phương

[Vietnam's got talent] Cô gái nhạc viện - Uyên Phương


[Vietnam's got talent] Nút vàng được bấm - Nhóm 4 chị em

[Vietnam's got talent] Nút vàng được bấm - Nhóm 4 chị em


[Vietnam's got talent] Hát bất cần đời - Lê Ngọc Quỳnh Như

[Vietnam's got talent] Hát bất cần đời - Lê Ngọc Quỳnh Như


[Vietnam's got talent] Ảo thuật xuyên đâm người - Nguyễn Khánh Tường

[Vietnam's got talent] Ảo thuật đâm xuyên người - Nguyễn Khánh Tường


[Vietnam's got talent] Múa bụng - Bảo Kha & Yêu Thương

[Vietnam's got talent] Múa bụng - Bảo Kha & Yêu Thương