[Vua đầu bếp] Tập 15 phát sóng 25/10/2014 (full HD)

[Vua đầu bếp] Tập 15 phát sóng 25/10/2014 (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 14 phát sóng 18/10/2014 (full HD)

[Vua đầu bếp] Tập 14 phát sóng 18/10/2014 (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 13 phát sóng 11/10/2014 (full HD)

[Vua đầu bếp] Tập 13 phát sóng 11/10/2014 (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 12 phát sóng 4/10/2014 (full HD)

[Vua đầu bếp] Tập 12 phát sóng 4/10/2014 (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 10 - Thử thách kỹ năng
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Vua đầu bếp] Tập 10 - Thử thách kỹ năng


[Vua đầu bếp] Tập 10 phát sóng 20/9/2014
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Vua đầu bếp] Tập 10 phát sóng 20/9/2014


[Vua đầu bếp] Tập 9 phát sóng 12/9/2014 (full HD)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Vua đầu bếp] Tập 9 phát sóng 13/9/2014 (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 8 - Vòng loại top 9 (full HD)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Vua đầu bếp] Tập 8 - Vòng loại top 9 (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 7 - Vòng loại top 10 phát sóng 30/8/2014 (full HD)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Vua đầu bếp] Tập 7 - Vòng loại top 10 phát sóng 30/8/2014 (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 6 - Vòng thi top 11 (full HD)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Vua đầu bếp] Tập 6 - Vòng thi top 11 (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 5 - Thử thách đồng đội (full HD)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Vua đầu bếp] Tập 5 - Thử thách đồng đội (full HD)


[Vua đầu bếp] Tập 4 - Vượt qua thử thách
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Vua đầu bếp] Tập 4 - Vượt qua thử thách


[Vua đầu bếp] Tập 3 - Vòng Audition khu vực phía Bắc

[Vua đầu bếp] Tập 3 - Vòng Audition khu vực phía Bắc


[Vua đầu bếp] Tập 2 - Vòng Audition Hồ Chí Minh (full HD)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Vua đầu bếp] Tập 2 - Vòng Audition Hồ Chí Minh (full HD)


[Vua đầu bếp] Bò nướng ống tre - bị loại vì quá thật thà

[Vua đầu bếp] Bò nướng ống tre - bị loại vì quá thật thà


[Vua đầu bếp] Tập 1 - Vòng Audition TPHCM (full HD)
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Vua đầu bếp] Tập 1 - Vòng Audition TPHCM (full HD)