[Vietnam's got talent] Sử dụng hơn 10 loại nhạc cụ - Trần Quốc Đăng

[Vietnam's got talent] Sử dụng hơn 10 loại nhạc cụ - Trần Quốc Đăng